Nákup 5 ks ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu

Ako môžem podporu využiť

Udržateľná doprava

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené - do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

Železničná spoločnosť Slovensko

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Zvýšiť podiel železničnej dopravy skrátením intervalov vlakov na tratiach s najvyšším potenciálom presunu cestujúcich z osobných áut a autobusov.
Zvýšiť efektivitu a optimalizovať verejnú osobnú dopravu aplikáciou výsledkov vedy a výskumu v spojení s inteligentnou mobilitou a mikromobilitou alebo zavádzaním nových alternatívnych pohonov pre dopravu.
Cielene investovať do modernizácie vozidlového parku koľajovej verejnej osobnej dopravy s dôrazom na zvýšenie kvality a prístupnosť cestovania aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením nákupom nízkopodlažných bezbariérových vozidiel, vybavených informačno-akustickým systémom pre nevidiacich, slabozrakých a nepočujúcich, ako aj s dôrazom na zníženie prevádzkových nákladov.
Znížiť spotrebu nafty v železničnej doprave zvýšením počtu vozidiel využívajúcich motory, ktoré neprodukujú skleníkové plyny. 

  • Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Alokácia: 45,3 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Marec 2022
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Predpokladaný dátum uzavretia výzvy nastane nadobudnutím účinnosti zmluvy

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Železničná spoločnosť Slovensko

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Udržateľná doprava
V rámci tejto komponenty budú realizované näjma investície do rekonštrukcie a dispečerizácie časti železníc a výstavby 200 km novej cyklodopravnej infraštruktúry. Znižovanie emisií v doprave bude realizované aj prostredníctvom vybudovania kostrovej siete mestskej a diaľkovej infraštruktúry pre vozidlá s alternatívnym pohonom.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky