Modernizácia trate Poprad - Spišská Nová Ves, úsek Poprad - Vydrník (cieľ digital)

Ako môžem podporu využiť

Udržateľná doprava

Kedy o podporu požiadať

02/2025 - do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

Železnice Slovenskej republiky

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Zrýchliť úpravy najviac využívaných tratí vo forme rekonštrukcií a modernizácií, čim sa nákladovooptimálne zlepší dostupnosť kvalitnej železničnej infraštruktúry pre väčšiu časť obyvateľstva.

Zvýšiť nedostatočnú kapacitu hlavných a prímestských železničných tratí, prípadne aj nadväznej infraštruktúry v mestách (električkové a trolejbusové trate) vo väzbe na požiadavky plánov dopravnej obsluhy a potrieb objednávateľov. Odstrániť ďalšie obmedzenia, ktoré znižujú využiteľnosť železničnej dopravy a zvyšujú jej náklady ako napr. rekonštruovať mosty s nedostatočnou nosnosťou, obmedzenia traťovej rýchlosti a priepustností tratí, a pod. 

  • Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Alokácia: 431,5 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Február 2025
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Predpokladaný dátum uzavretia výzvy nastane nadobudnutím účinnosti zmluvy

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Železnice Slovenskej republiky

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Udržateľná doprava
V rámci tejto komponenty budú realizované näjma investície do rekonštrukcie a dispečerizácie časti železníc a výstavby 200 km novej cyklodopravnej infraštruktúry. Znižovanie emisií v doprave bude realizované aj prostredníctvom vybudovania kostrovej siete mestskej a diaľkovej infraštruktúry pre vozidlá s alternatívnym pohonom.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky