Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE - bioplynové stanice (01I02-26-V05)

Ako môžem podporu využiť

Modernizácia/transformácia bioplynovej stanice

Kedy o podporu požiadať

Do 31. 10. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Vlastník alebo prevádzkovateľ bioplynové stanice

Výška podpory

Max. 45% (max. 1,5 mil. EUR)

Ciele výzvy

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

 • Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
 • Alokácia: 26,33 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 8. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy:  31. 10. 2023

Výška podpory

 • 45% celkových oprávnených výdavkov
 • Max. 1 mil. EUR na modernizáciu
 • Max. 1,5 mil. EUR na transformáciu
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Kto môže žiadať o podporu?

 • Vlastník alebo prevádzkovateľ bioplynové stanice (fyzické alebo právnické osoby)

Oprávnené aktivity

 • Modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu
 • Transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice)

Oprávnené výdavky

 • Obstaranie nového alebo zhodnotenie existujúceho dlhodobého hmotného majetku (stroje, prístroje a zariadení, nevyhnutné stavebné práce realizované pri modernizácii)
 • Výdavky na technológie, resp. technologické časti (komponenty)
 • Obstaranie softvéru, ktorý bude využívaný pri výrobe elektriny alebo výrobe biometánu

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky