Mesto kultúry – celoročné aktivity (9/2023/6.1.2)

Ako môžem podporu využiť

Realizácia projektu Mesto kultúry 2024 - celoročné aktivity

Kedy o podporu požiadať

Od 14. 8. 2023 do 11. 9. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Mestá v Slovenskej republike

Výška podpory

Max. 80% (200 000 - 300 000 EUR)

Ciele výzvy

Podpora je určená výlučne pre mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu celoročných aktivít pre svoje mesto a tým aj udelenie titulu Mesto kultúry 2024.

 • Dátum otvorenia výzvy: 14. 8. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 11. 9. 2023
 • Oprávnené obdobie: od 1. 4. 2024 do 30. 9. 2025

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Mestá v Slovenskej republike, ktoré získali podporu v prvom kole posudzovania žiadostí v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza

Výška podpory

 • Max. 80% oprávnených výdavkov
 • Min. 200 000 EUR
 • Max. 300 000 EUR

Oprávnené aktivity

 • Nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta

 • Prezentačné a/alebo tvorivé aktivity profesionálneho umenia s celoslovenským a medzinárodným presahom

 • Projekty všetkých zapojených zriaďovaných inštitúcií, taktiež projekty neziskového sektora (napr. výstavné, prezentačné, vzdelávacie a pod.)

 • Aktivity a podujatia zamerané na prácu, vzdelávanie a získavanie nového publika všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia

 • Podpora je v primeranej miere určená aj na tvorbu a uvedenie nových javiskových diel, nových prezentačných podujatí v múzeách, galériách, či knižniciach, či usporiadanie miestnych a regionálnych podujatí.
 • Oprávnenými výdavkami budú aj výdavky na infraštruktúru (musí byť presne špecifikovaný ideový zámer v žiadosti).

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky