„Matching“ granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa (09I01-03-V04)

Ako môžem podporu využiť

Financovanie výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

Od 4. 7. 2023 do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, všetky subjekty oprávnené v programe Horizont Európa

Výška podpory

Max. 100% (podľa typu žiadateľa), max. 200 000 EUR

Ciele výzvy

Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch v Horizontu 2020 alebo Horizontu Európa.

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 9,96 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 4. 7. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. kolo: do 5. 9. 2023
  • 2. kolo: do 3. 1. 2024
  • 3. kolo: do 3. 4. 2024
  • 4. kolo: do 27. 6. 2024

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Inštitúcie, ktoré aktívne participovali v programoch Horizont Európa alebo Horizont 2020 v pozícii koordinátora alebo partnera
 • Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, všetky subjekty oprávnené v programe Horizont Európa

Matching granty môžu byť naviazané

 • na horizontové projekty z:

  • „Research and Innovations Actions“ (RIA)
  • „Innovation Actions“ (IA)
  • „Horizon ERC Grants“
 • na CSA 2 projekty z časti „Widening participation and strenghtening the European Research Area“:
  • „Teaming for Excellence“
  • „Twinning“
  • „Excellence Hubs“
  • „ERA Chairs“
 • a projekty „MSCA Postdoctoral Fellowships – European Fellowships“

Výška podpory

 • Max. 200 000 EUR
 • Max. 100% pre subjekty, ktoré nepredstavujú podnik
 • Pre podniky:
Výška podpory Malý podnik Stredný podnik Veľký podnik
Základný výzkum 100% 100% 100%
Priemyselný výskum 70% 60% 50%
Experimentálny vývoj 45% 35% 25%

TIP

Maximálnu intenzitu pomoci podnikom na priemyselný výskum a experimentálny vývoj je možné zvýšiť o 15 percentuálnych bodov (max. však na 80 %), ak sa výsledky projektu realizovaného podnikom vo veľkej miere rozšíria prostredníctvom konferencií, uverejnením, vo voľne prístupných úschovniach dát alebo prostredníctvom bezplatného softvéru alebo softvéru s otvoreným zdrojom.

Oprávnené výdavky

 • Priame mzdové / osobné výdavky
 • Zriadenie a/alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry
 • Výdavky na stavebné práce a stavebné úpravy
 • Výdavky na poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu
 • Získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív
 • Spotrebný materiál, ostatné tovary a služby
 • Cestovné náhrady
 • Odpisy investičného majetku (podniky)

Oprávnené aktivity

 • Nezávislý výskum a vývoj - aktivity základného výskumu, aplikovaného výskumu, štúdie uskutočniteľnosti a aktivity experimentálneho vývoja, ktoré dosiahnu maximálny stupeň TRL 8 (nezávislý výskum a vývoj nie je hospodárskou činnosťou a teda žiadateľ nie je považovaný za podnik)
 • Základný výskum s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez plánovaného priameho komerčného uplatnenia alebo použitia (max. stupeň TRL 1)
 • Priemyselný výskum – predstavuje plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, procesov alebo služieb (max. stupeň TRL 3)
 • Experimentálny vývoj s cieľom vyvinúť nové alebo vylepšené výrobky, postupy alebo služby (max. stupeň TRL 8)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky