„Matching“ granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa.

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

12/2022 do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, všetky subjekty oprávnené v programe Horizont Európa

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Zvýšenie počtu podaných projektov s účasťou slovenských inštitúcií v programe Horizont Európa v porovnaní so súčasným programom Horizont 2020.
Umožnenie väčšej účasti slovenských inštitúcií vo výskumných a inovačných partnerstvách programu Horizont Európa v porovnaní s účasťou v spoločných projektoch, Európskeho výskumného priestoru (ERA-Net) a ďalších iniciatívach programu Horizont 2020.

Cieľom je stimulácia účasti slovenských inštitúcií v špičkových projektoch rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa, ktoré slovenským výskumníkom a firmám umožňujú účasť v medzinárodných konzorciách a podporujú zvyšovanie dlhodobého potenciálu slovenskej vedy, výskumu a inovácií aj po ukončení plánu obnovy a odolnosti. Na základe doterajších skúseností MH SR a SIEA je cieľom stimulácia účasti slovenských podnikov a VVI aj v projektoch bilaterálneho aplikovaného výskumu s krajinami, ktoré neparticipujú v rámci programov EÚ (Izrael, Čína, USA, Južná Kórea a pod.)

  • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
  • Alokácia: 7,97 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, všetky subjekty oprávnené v programe Horizont Európa

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky