Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl (08I01-20-V04)

Ako môžem podporu využiť

Podpora vysokých škôl pri rekonštrukcii budov vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 %

Kedy o podporu požiadať

Do 31. 12. 2024

Kto môže o podporu žiadať

Verejné VŠ, štátne VŠ

Výška podpory

Max. 100% oprávnených výdavkov

Ciele výzvy

Výzva na predkladanie projektových zámerov. Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 53 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 14. 7. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 31. 12. 20234
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2026

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Verejné vysoké školy
 • Štátne vysoké školy

Výška podpory

 • Max. 100 % oprávnených výdavkov
 • Celková podlahová plocha (m2) x 1 000 EUR
 • Max. 9,9 mil. ER

Podmienka zvýšenia energetickej efektívnosti obnovovaných budov dosiahnutím viac ako 30 % úspor primárnej energie.

Oprávnené aktivity

 • Rekonštrukcia, modernizácia, alebo iné opatrenia a aktivity, spoločne vedúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti objektu viac ako 30 %. Rekonštrukcia a modernizácia nemusia byť zamerané výlučne na energetickú obnovu.
 • Volitelné aktivity:
  • 1. Nákup a montáž interiérového vybavenia
  • 2. Zvýšenie mobility a debarierizácia budovy
  • 3. Digitalizácia budov – elektronické a informačné systémy
  • 4. Úprava vonkajších areálov

Príklady oprávnených výdavkov

 • Rekonštrukcia a modernizácia budov a stravovacieho zariadenia VŠ, stavebné úpravy VŠ, stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov VŠ
 • Stavebný dozor, odborný autorský dohľad, projektová dokumentácia
 • Výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia
 • Nákup interiérového vybavenia VŠ
 • Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy 
 • Mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér, inžinierske činnosti)
 • Spracovanie energetického certifikátu budovy

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky