Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi - opakovanie výzvy (06R06_20_V08)

Ako môžem podporu využiť

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

Kedy o podporu požiadať

do 31. 7. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Zriaďovatelia ZŠ

Výška podpory

15 €/mesiac za žiaka

Ciele výzvy

Cieľom výzvy je podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí (ŠKD). Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), resp. z rodín v hmotnej núdzi.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 2,3 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 6. 2022
 • Oprávnené obdobie: 1. 9. 2022 - 31. 6. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Zriaďovatelia ZŠ

Výška podpory

 • 15 € / mesiac za jednoho žiaka
 • Finančné prostriedky budú zaslané v dvoch platbách na jednotlivé kalendárne roky (2022 a 2023).

Oprávnené aktivity

 • Kompenzácia poplatku za ŠKD pre žiakov zo SZP, resp. z rodín v HN, ktoré žiadateľ využije na zabezpečenie prevádzky ŠKD v období od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023.

Neoprávnené aktivity

 • Úhrada záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov
 • Refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch
 • Úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom a rozsahom oprávnenosti určeným touto výzvou
 • Splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek
 • Kapitálové výdavky
 • Výdavky spojené s pohostením, občerstvením a darmi
 • Pohonné hmoty
 • Nákup počítačov, notebookov, dataprojektorov, interaktívnych tabúľ a podobných zariadení

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky