Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja (09I03-03-V06)

Ako môžem podporu využiť

Dofinancovanie hmotného a nehmotného investičného majetku určeného na výskum

Kedy o podporu požiadať

Do 29. 12. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné organizácie, ktoré získali finančné prostriedky vo výzve APVV - VV 2022

Výška podpory

Max. 100% oprávnených výdavkov

Ciele výzvy

Cieľom výzvy je podporiť prijímateľov realizujúcich kvalitné projekty základného a aplikovaného výskumu, ktorí získali finančné prostriedky vo verejnej výzve vyhlásenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“) VV 2022. Podpora z prostriedkov mechanizmu umožní výskumným organizáciám požiadať o kapitálový booster na nákup výskumnej infraštruktúry, určenej na realizáciu nezávislého výskumu a vývoja.

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 15,8 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 9. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 29. 12. 2023
 • Dĺžka realizácie: min. 3 mesiace a max. 12 mesiacov (musí byť ukončená najneskôr 31. 3. 2026)

Výška podpory

 • Max. 100% oprávnených výdavkov
 • Maximálna výška prostriedkov nemôže prekročiť 40 % zo sumy schváleného pôvodného projektu APVV

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor, štátny sektor, neziskový sektor
 • Výskumné organizácie, ktorí zároveň získali finančné prostriedky ako príjemcovia vo verejnej výzve vyhlásenej APVV - VV 2022
 • Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO)

Oprávnené aktivity

 • Dofinancovanie hmotného a nehmotného investičného majetku určeného na výskum, ktorý je vo všeobecnej výzve APVV neoprávnený, s cieľom umožniť prijímateľom kvalitnejšie implementovať existujúce i nové projekty a maximalizovať výsledky a výstupy pri realizácii nezávislého výskumu a vývoja

Oprávnené výdavky

 • Zriadenie výskumnej infraštruktúry (obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky