Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

12/2022 do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Pre dobre fungujúce existujúce schémy podpory výskumu a vývoja v podobe doplnenia kapitálových výdavkov na financovanie projektov objaviteľského charakteru s cieľom zlepšenia prístrojového vybavenia a iných nákladov na experimentálne práce v teréne excelentných a úspešných tímov. Momentálne sa v rámci všeobecnej výzvy neposkytujú kapitálové výdavky, a to vzhľadom na obmedzenosť zdrojov. Spoliehanie sa pri kapitálových výdavkoch iba na veľké EŠIF projekty, ktoré sú nárazového charakteru ohrozuje stabilitu a dlhodobý rozvoj výskumných aktivít.

  • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
  • Alokácia: 12,69 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky