Kapitálové vstupy vo fáze rozvojového financovania

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Podniky, záujmové združenia právnických osôb, samosprávy

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v prípade digitálnych a zelených inovácií a podporiť rozvoj technologicky perspektívnych firiem

Na túto podporu budú zriadené fondy rizikového kapitálu, ktoré budú zamerané na jednotlivé fázy podnikateľského cyklu a v závislosti od fázy podnikateľského cyklu budú nastavené rôzne fázy zdieľania rizika. Tu sa počíta s participáciou súkromného kapitálu až na úrovni pari-passu. Jedná sa najmä o spoločnosti, ktoré vyvíjajú technologicky náročnejší produkt, pre ktorý je nevyhnutná určitá časová perióda testovania a škálovania, produkt, ktorý je pripravený na expandovanie na trhy EÚ a trhy mimo EÚ. V takýchto prípadoch je veľmi často potrebné dodatočné kapitálové financovanie pre kladný výsledok predmetných činností a ďalšie pokračovanie spoločnosti. Fond bude investovať do spoločností v rastovej fáze („growth fáze“) ich vývoja a špecializuje sa najmä na chytré peniaze („smart money“), ktoré majú podnikateľovi pomôcť najmä pri expanzii, rozširovaní poskytovania služieb resp. výroby

  • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
  • Alokácia: 14,4 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Podniky
  • Záujmové združenia právnických osôb
  • Samosprávy

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky