Kapitálové vstupy na podporu začínajúcich podnikov

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Podniky, záujmové združenia právnických osôb, samosprávy

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v prípade digitálnych a zelených inovácií a podporiť rozvoj technologicky perspektívnych firiem

Na identifikáciu potenciálnych cieľových spoločností a následnú implementáciu finančných prostriedkov bude SIH využívať spoluprácu s finančnými sprostredkovateľmi. Koncentrácia bude majoritne na rannú fázu („seed fázu“) životného cyklu podnikov, z dôvodu dlhodobej poddimenzovanosti kapitálových investícií práve v tejto fáze z dôvodu vyššieho rizika, ktoré odrádza mnohé súkromné fondy od investovania. Vybranými príjemcami budú spoločnosti, ktoré preukážu požadovanú úroveň inovatívnosti svojich produktov, potrebnú veľkostnú kategóriu a všetky náležité informácie pre potreby investičného procesu. Predmetné spoločnosti ďalej musia spĺňať všetky legislatívne rámce a podmienky, ktoré umožňujú realizáciu samotnej investície (napr. absencia dlhov voči štátu a štátnym inštitúciám, vylúčené odvetvia). Predovšetkým sa bude jednať o mikro, malé a stredné podniky s technologickým zameraním, prinášajúcim inovácie.

  • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
  • Alokácia: 14,4 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Podniky
  • Záujmové združenia právnických osôb
  • Samosprávy

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky