Kanalizácie, vodovody a čistiarne odpadových vôd pre obce (66/PRV/2023)

Ako môžem podporu využiť

Obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Kedy o podporu požiadať

Od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Obec, združenia obcí

Výška podpory

Až 100%, min. 10 000 EUR, max. 1,5 mil. EUR

Cieľ výzvy

Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd vo vidieckych oblastiach a zlepšenie vzhľadu obcí (úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.).

 • Vykonávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Alokácia: 40 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 9. 5. 2023
 • Dátum otvorenia výzvy: 1. 6. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 31. 8. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane).
 • Pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou. V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov, ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov (vrátane).
V rámci združenia obcí musí byť projekt realizovaný minimálne v dvoch obciach.

Výška dotácie

 • Až 100% oprávnených výdavkov
 • Min. 10 000 EUR
 • Max. 500 000 EUR pre obec
 • Max. 1 mil. EUR pre združenie obcí
Pri kombinácii jednotlivých aktivít je maximálna výška oprávnených výdavkov 750 000 EUR pre obec a 1,5 mil. EUR pre združenie obcí

Oprávnené aktivity

 1. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
 3. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
 4. Kombinácia aktivít

Oprávnené výdavky

 • Výdavky na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, dostavbu vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
 • Výdavky na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí v maximálnej výške 20% z oprávnených výdavkov projektu
 • Výdavky na prípravné práce (poplatky architektom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie, výdavky za stavebný dozor, výdavky na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti), ai.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky