Kanalizácie (PSK-MZP-002-2023-DV-KF)

Ako môžem podporu využiť

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Obec, združenia obcí

Výška podpory

Max. 92% (Bratislava max. 85%)

Cieľ výzvy

Zvýšenie populácie, ktorá bude pripojená na verejnú úpravu odpadovej vody.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Alokácia: 85,7 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 9. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. kolo: do 30. 11 2023
  • 2. kolo: do 30. 1 2024
  • 3. kolo: do 31. 3. 2024
  • Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 2 mesiacov, a to až do uzavretia výzvy

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Obec
 • Právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu, na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí
 • Združenie právnických osôb, združenie obcí

Výška dotácie

 • Max. 85% oprávnených výdavkov pre Bratislavu
 • Max. 92% pre ostatné regiony

Oprávnené aktivity

 • Budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) v aglomeráciách nad 2000 EO
 • Budovanie ČOV v aglomeráciách do 2000 EO
 • Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2000 EO
 • Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2000 EO za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami

Oprávnené aglomerácie pre jednotlivé typy akcií/hlavné aktivity projektu sú vymedzené v prílohách č. 7, 8 a 9 výzvy.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky