Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE (Výzva č. 01I0126V01)

Ako môžem podporu využiť

Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE

Kedy o podporu požiadať

Aktuálne otvorená

Kto môže o podporu žiadať

Fyzická alebo právnická osoba

Výška podpory

45 - 60%

Ciel' výzvy

Výstavba nových výrobných kapacít elektrickej energie z OZE

 • Vykonávatel': Ministerstvo hospodárstva SR
 • Alokácia: 18 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 12. máj 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 12. júl 2022

Základné informácie

 • Oprávnený žiadateľ: Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
 • Miera podpory
  • Menej rozvinuté regióny                                 60%
  • Ostatné regióny (Bratislavský kraj)             45%
 • Maximálna výška dotácie: 3 mil. EUR

Bližšie informácie

Oprávnené aktivity

 • Výstavba nových zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktoré využívajú: 
  • slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny
  • geotermálu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z ČOV (kombinovaná výroba tepla a elektriny)

Oprávnené výdavky

 • obstaranie dlhodobého hmotného majetku (stroje,  prístroje a zariadení)

 • stavebné práce (v prípade stavebných výdavkov je nevyhnutné, aby nehnuteľnosť bola vo vlastníctve žiadateľa)

 • obstaranie softvéru (max 10% z celkových oprávnených výdavkov)

Celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu, musí byť minimálne 0,5MW a maximálne 50MW.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky