Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE

Ako môžem podporu využiť

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Kedy o podporu požiadať

2/2023 - 3/2023

Kto môže o podporu žiadať

Fyzická alebo právnická osoba

Výška podpory

Bude upresnené

Ciel' výzvy

Výstavba nových výrobných kapacít elektrickej energie z OZE (s inštalovaným výkonom 10 kW až 50 MW).

  • Vykonávatel': Ministerstvo hospodárstva SR
  • Alokácia: 46,74 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Február 2023
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Marec 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
V rámci tejto komponenty sa predpokladajú investície do podpory výstavby nových kapacít obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a modernizácie existujúcich zariadení vyrábajúcich elektrinu z OZE v celkovom objeme 220 MW inštalovaného výkonu. Súčasťou budú aj investície do elektrizačnej sústavy, ktoré podporia rýchlejšiu, spoľahlivejšiu a nákladovo efektívnejšiu integráciu obnoviteľných zdrojov.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky