Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) - bioplynové stanice

Ako môžem podporu využiť

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Kedy o podporu požiadať

4/2023 - 5/2023

Kto môže o podporu žiadať

Fyzická alebo právnická osoba

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele vyzvy

Zabezpečenie modernizácie existujúcich výrobných kapacít na výrobu elektriny so zámerom predĺžiť ich technologickú životnosť a zvýšiť účinnosť výroby elektriny.

Zabezpečenie technologickej obnovy existujúcich výrobných kapacít na výrobu elektriny z bioplynu, ktorým do roku 2026 končí prevádzková podpora.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
  • Alokácia: 26,14 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: April 2023
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Máj 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej úniea, ktorá je zároveň prevádzkovateľom existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z OZE.

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
V rámci tejto komponenty sa predpokladajú investície do podpory výstavby nových kapacít obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a modernizácie existujúcich zariadení vyrábajúcich elektrinu z OZE v celkovom objeme 220 MW inštalovaného výkonu. Súčasťou budú aj investície do elektrizačnej sústavy, ktoré podporia rýchlejšiu, spoľahlivejšiu a nákladovo efektívnejšiu integráciu obnoviteľných zdrojov.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky