Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 - Inštitucionálna spolupráca

Ako môžem podporu využiť

Posilnenie spolupráce medzi inštitúciami

Kedy o podporu požiadať

Do 29. 9. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Poľské a Slovenské inštitúcie a organizácie

Výška podpory

Max. 100% (min. 200 000 EUR, max. 400 000 EUR)

Ciele výzvy

Podpora projektov zameraných na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami alebo zvýšenie kompetencií ich zamestnancov. Program ponúkne podporu rozvoja štruktúr spolupráce medzi mikro, malými a strednými podnikmi.

 • Alokácia: 2,59 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 5. 6. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 29. 9. 2023

Výška podpory

 • Max. 100% oprávnených výdavkov
 • Max. intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov
 • Min. 200 000 EUR
 • Max. 400 000 EUR

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR vo výške:

 • 12% oprávnených výdavkov každého partnera,
 • 20% oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.

Slovenskí prijímatelia, ktorí dostanú na realizáciu svojich projektových aktivít štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, NEDOSTANÚ národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR.

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poľské inštitúcie a organizácie
 • Slovenské inštitúcie a organizácie
 • Napr.: jednotky územnej samosprávy, ich združenia, inštitúcie podnikateľského prostredia a vzdelávacie inštitúcie

Oprávnené oblasti

 • Poľsko: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy, subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov, subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów
 • Slovensko: Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji

Oprávnené aktivity

 • Budovanie inštitucionálnych kapacít verejných inštitúcií, napr. školenia zvyšujúce odborné kvalifikácie zamestnancov
 • Posilňovanie spolupráce a kapacít inštitúcií ponúkajúcich služby v pohraničí (napr. výmena skúseností a dobrých praktík, stimulovanie a rozvíjanie cezhraničných hospodárskych prepojení)
 • Cezhraničné analýzy, stratégie a akčné plány týkajúce sa spoločných problémov a bariér vyskytujúcich sa v spolupráci verejných inštitúcií, organizácií a obyvateľov pohraničia, cezhraničných iniciatív, myšlienok, koncepcií, plánov slúžiacich uspokojovaniu potrieb a rozvoju pohraničia

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky