Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 - Elektromobilita

Ako môžem podporu využiť

Podpora dopravných prostriedkov šetrných voči životnému prostrediu

Kedy o podporu požiadať

Do 29. 9. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Poľské a Slovenské inštitúcie a organizácie

Výška podpory

Max. 100% (min. 200 000 EUR, max. 900 000 EUR)

Ciele výzvy

Podpora dopravných prostriedkov nezaťažujúcich životné prostredie, ktorými bude možné cestovať priamo k atraktivitám cestovného ruchu z existujúcich záchytných parkovísk, napr. elektrická hromadná doprava, bicykle a pod. Existujúce parkoviská budú môcť byť prispôsobené na nabíjanie elektrických vozidiel a vybavené digitálnymi zariadeniami na riadenie cestnej premávky, napr. tabuľami zobrazujúcimi aktuálny počet voľných miest. Uvedené aktivity prispejú k zníženiu emisie CO2 (uhlíka) a týmto k ochrane klímy a životného prostredia..

 • Alokácia: 3 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 5. 6. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 29. 9. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poľské inštitúcie a organizácie
 • Slovenské inštitúcie a organizácie
 • Napr.: jednotky územnej samosprávy, ich združenia, inštitúcie podnikateľského prostredia a vzdelávacie inštitúcie

Oprávnené oblasti

 • Poľsko: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy, subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov, subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów
 • Slovensko: Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji

Výška podpory

 • Max. 100% oprávnených výdavkov
 • Max. intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov
 • Min. 200 000 EUR
 • Max. 900 000 EUR

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR vo výške:

 • 12% oprávnených výdavkov každého partnera,
 • 20% oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.

Slovenskí prijímatelia, ktorí dostanú na realizáciu svojich projektových aktivít štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, NEDOSTANÚ národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR.

Oprávnené aktivity

 • Rozvoj elektromobility – zabezpečenie dopravy (hromadnej, bicyklovej, atď.) s využitím vozidiel s elektrickým pohonom

 • Zaistenie nabíjacích staníc elektromobilov na existujúcich parkoviskách

 • Vybavenie existujúcich parkovísk digitálnymi dopravnými zariadeniami, napr. tabuľami s dynamickým obsahom s informáciou o počtoch voľných miest

 • Označenie parkovísk typu „P&R“ s uvedením toho, aké dopravné prostriedky sú dostupné a na akých trasách je možné ich využiť


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky