Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 - Cestovný ruch

Ako môžem podporu využiť

Zvýšenie atraktivity pohraničia pre turistov

Kedy o podporu požiadať

Do 29. 9. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Poľské a Slovenské inštitúcie a organizácie

Výška podpory

Max. 100% (min. 200 000 EUR, max. 700 000 EUR alebo max. 4 mil. EUR)

Ciele výzvy

Rozvoj ponuky kultúrneho cestovného ruchu umožní plne využiť potenciál kultúry a cestovného ruchu na obnovu hospodárstva, sociálne začleňovanie a sociálne inovácie. Zmodernizovaná infraštruktúra cestovného ruchu a rekreačná infraštruktúra, vrátane výstavby cyklochodníkov doplňujúcich existujúcu sieť cyklotrás, digitalizácia zdrojov a multimediálne prezentácie umožnia plnšie využiť potenciál pohraničia. Výsledkom zvýšenia turistickej hodnoty kultúrneho dedičstva pohraničia bude jeho väčšia príťažlivosť.

 • Alokácia: 25,5 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 5. 6. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 29. 9. 2023

Výška podpory

 • Max. 100% oprávnených výdavkov
 • Max. intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov
 • Min. 200 000 EUR
 • Max. 700 000 EUR, pre infraštruktúrne aktivity max. 4 mil. EUR

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR vo výške:

 • 12% oprávnených výdavkov každého partnera,
 • 20% oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.

Slovenskí prijímatelia, ktorí dostanú na realizáciu svojich projektových aktivít štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, NEDOSTANÚ národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR.

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poľské inštitúcie a organizácie
 • Slovenské inštitúcie a organizácie
 • Napr.: jednotky územnej samosprávy, ich združenia, inštitúcie podnikateľského prostredia a vzdelávacie inštitúcie

Oprávnené oblasti

 • Poľsko: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy, subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov, subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów
 • Slovensko: Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji

Oprávnené aktivity

 • Podpora rozvoja cezhraničných produktov, služieb, ponúk cestovného ruchu pre zvýšenie úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlene

 • Zachovanie, sprístupnenie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva s cezhraničným významom, vrátane revitalizácie kultúrnych pamiatok a verejného priestranstva

 • Tvorba systémov informácie a propagácie cestovného ruchu popularizujúcich programovú oblasť ako atraktívnu destináciu cestovného ruchu

 • Budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne poznatkov najmä v oblasti šírenia riešení v oblasti udržateľného cestovného ruchu a požiadaviek Európskej zelenej dohody a digitálnych kompetencií


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky