Inovačný voucher (09I02-03-V03)

Ako môžem podporu využiť

Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Podniky - mikro, malé, stredné

Výška podpory

Max. 85% oprávnených výdavkov, max. 15 000 EUR

Ciele výzvy

Stimulácia spolupráce podnikov s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami, s vysokými školami alebo aj so súkromnými poskytovateľmi výskumnovývojových služieb, či dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium). Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na riešenie konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa súvisiaceho s jeho inovačnými aktivitami.

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 9,14 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 14. 7. 2023
 • Dátum otvorenia výzvy: 14. 8. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Podniky (mikro, malé, stredné)

Doba realizácie projektu je najviac 9 mesiacov.

Výška podpory

 • Max. 85% oprávnených výdavkov
 • Max. 15 000 EUR
 • Uplatňuje sa Schéma pomoci de minimis

O podporu v rámci výzvy bude umožnené požiadať opakovane, max. 1-krát ročne.

Oprávnené aktivity

 • Realizácia výskumno – vývojových služieb, ktorých cieľom je pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov, služieb alebo procesov a aplikovanie znalostí a technológií do praxe
 • Ochrana práv priemyselného vlastníctva (preplatenie správnych a udržiavacích poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky