Inovačný voucher

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

12/2022 do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

Podniky

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Stimulácia spolupráce MSP s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami, s vysokými školami alebo aj so súkromnými poskytovateľmi výskumnovývojových služieb, či dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium). Podporené tiež môžu byť rôzne certifikačné konania a skúšky, napr. za účelom uvedenia nového tovaru na trh, resp. pre vstup na nový trh. Voucher bude vyžadovať určitú mieru spoluúčasti zo strany prijímateľov. Umožnené budú opakované použitie jedenkrát ročne. Predpokladá sa poskytnutie 100 vouchrov ročne (zdvojnásobenie oproti súčasnému stavu vďaka rozšíreniu okruhu oprávnených poskytovateľov služieb) a to počas obdobia 2021-2026. Zatiaľ čo z EŠIF zo súčasného obdobia budú financované inovačné vouchre pre roky 2021 až 2023 najmä v menej rozvinutých regiónoch, zo zdrojov fondu obnovy budú financované inovačné vouchre pre spoločnosti v Bratislavskom kraji a od roku 2022 po dočerpaní EŠIF aj pre spoločnosti zo zvyšku Slovenska.

  • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
  • Alokácia: 7,3 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Podniky

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky