Inovačné poukážky Slovensko 2.0

Ako môžem podporu využiť

Realizácia inovačných projektov

Kedy o podporu požiadať

od 4. 7. 2022 - do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

fyzické osoby, podniky

Výška podpory

max. 85% (2 000 - 10 000 EUR)

Ciele výzvy

Prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá:

 1. priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska.
 2. pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov.
 3. aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa.
 • Vykonávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Dátum vyhlásenia: 4. 7. 2022
 • Dátum uzavretia: do vyčerpania financií
  • 1. hodnotiace kolo: 4. 8. 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

 • fyzické alebo právnické osoby
  • ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja

  • ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov

  • ktorým nebola preplatená inovačná poukážka v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

Výška podpory

 • 2 000 - 10 000 Eur

Oprávnené aktivity

A) spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou - transformačným cieľom prioritnej oblasti je zvýšiť pridanú hodnotu surovín a polotovarov spracovaním do kvalitných výrobkov. Opatrenia sú zamerané na podporu služieb napomáhajúcich zavádzaniu nových technológií podporujúcich transformáciu priemyselnej výroby založenej na inováciách.

B) zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve - opatrenia sú zamerané na podporu služieb napomáhajúcich výskumu, vývoju a zavádzaniu systémov na efektívne uskladňovanie, prenos a použitie energie a zvýšenie jej efektívneho využívania.

C) systémy odolných a zdravých potravín - opatrenia sú zamerané na podporu služieb napomáhajúcich zlepšeniu odolnosti, bezpečnosti, ochrany a pridanej hodnoty potravinových systémov zabezpečujúcich zdravé potraviny. Cieľom je posilniť a podporiť potenciál spravodlivých a ekologických potravinových systémov.

Podrobný rozpis jednotlivých oprávnených aktivít najdete pod týmto odkazom.

Neoprávnené aktivity

 • zakúpenie softvérových nástrojov alebo ich vývoj na mieru, nákup technológií alebo akýchkoľvek prístrojov, akéhokoľvek zariadenia alebo vybavenia priestorov

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky