Granty so zjednodušenou administratívou - Hackathony (17I05-04-V02)

Ako môžem podporu využiť

Vývoj a implementácia digitálnych riešení

Kedy o podporu požiadať

Do 6. 11. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Ministerstvá, orgány štátnej správy, obec, vyšší územný celok

Výška podpory

Max. 100 000 EUR

Ciele výzvy

Na základe výzvy budú vybraní 5 prijímatelia, pre ktorých Vykonávateľ zorganizuje hackathony, a ktorým budú poskytnuté prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na vývoj digitálnych riešení (napr. IT aplikácií), ktoré vznikli počas hackathonov. Pre každého vybraného prijímateľa bude organizovaný jeden hackathon, t. j. celkovo bude zorganizovaných päť hackathonov. Úlohou hackathonov bude prinášať prijímateľom inovatívne riešenia v oblasti zefektívňovania procesov, zlepšovania kvality digitálnych služieb občanom a v oblasti súčasných spoločenských výziev.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 600 000  EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 21. 9. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 6. 11. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Ministerstvá
 • Ostatné ústredné orgány štátnej správy
 • Obec, mesto
 • Vyšší územný celok

Čo je hackathon?

Hackathon je podujatie, počas ktorého tímy zložené zo zástupcov odbornej verejnosti prevažne z IT oblasti (študenti, IT firmy, experti atď.) intenzívne spolupracujú na riešení problému. Cieľom hackathonu je spravidla navrhnúť konkrétne softwérové riešenie, či vytvoriť IT aplikáciu. Trvanie hackathonu bude zvyčajne 48 hodín.

Výška podpory

 • Max. 100 000 EUR oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

 • Softvér - nákup, modernizácia, pronájom
 • Nákup licencií - výdavky na obstaranie licencií, autorských práv a patentov
 • Nákup a modernizácia výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva
 • Nákup a modernizácia telekomunikačnej techniky prevádzkových / špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • Modernizácia komunikačnej infraštruktúry
 • Mzdové výdavky

Oprávnené aktvity

Prípravná fáza projektu

 • Povinné aktivity: 
  • Participácia odborných kapacít prijímateľa na špecifikácií témy hackathonu a identifikácií riešiteľských tímov spoločne s vykonávateľom
  • Poskytovanie mentoringu zo strany odborných kapacít prijímateľa riešiteľským tímom počas trvania hackathonu
  • Účasť odborných kapacít prijímateľa na zasadnutí poroty k vyhodnoteniu hackathonu
 • Nepovinné aktivity:
  • Používateľský prieskum v oblasti témy hackathonu

Hlavná aktivita

 • Hlavnou aktivitou sa rozumie samotná implementácia riešenia v oblasti témy hackathonu (napr. implementácia inovatívneho IT riešenia, IT aplikácie, inovatívneho postupu na zlepšenie procesov a pod.)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky