Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť s dôrazom na komunitné riešenia - vybudovanie psycho-sociálnych centier

Ako môžem podporu využiť

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Zabezpečiť adekvátnu dlhodobú starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov najmä v ich prirodzenom prostredí mobilným tímom, predchádzať umiestňovaniu v ZSS, resp. zvýšiť kvalitu života v týchto zariadeniach, predchádzať hospitalizáciám, skracovať dĺžku hospitalizácie. Dôraz bude na dospelých a detských pacientov s obmedzenou sociálnou adaptáciou.
Centrum bude poskytovať zdravotné a sociálne služby prostredníctvom multidisciplinárneho tímu (psychiater, psychológ, sestra, sociálny pracovník, špeciálny a liečebný pedagóg).

  • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Alokácia: 24,8 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Október 2022
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: November 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Oblasť

Lepšie zdravie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budú odstránené nedostatky, ktoré sa prejavili s pandémiou COVID-19, okrem iného aj nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočná kapacitu verejných sektorov promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Komponent

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
V rámci tohto komponentu sa predpokladajú investície vedúce k vytvoreniu modernej a dostupnej starostlivosti o duševné zdravie. Investície budú smerovať predovšetkým do modernizácie systému psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti, posilnenia podpory duševného zdravia a prevencii vzniku porúch.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky