Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť s dôrazom na komunitné riešenia - vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra PAS

Ako môžem podporu využiť

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom je zvýšiť dostupnosť špecializovaných služieb a zvýšiť počet detí, ktoré absolvovali komplexnú diagnostiku porúch autistického spektra a adekvátnu liečbu.
Zriadia sa nové diagnosticko-intervenčné centrá pre osoby s poruchami autistického spektra s kvalifikovaným personálom. Súčasťou bude aj výskum PAS. Centrá budú pokrývať regionálnu potrebu pre tri široké regióny, z toho jedno až dve centrá na región.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Alokácia: 2,3 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Október 2022
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: November 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Oblasť

Lepšie zdravie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budú odstránené nedostatky, ktoré sa prejavili s pandémiou COVID-19, okrem iného aj nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočná kapacitu verejných sektorov promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Komponent

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
V rámci tohto komponentu sa predpokladajú investície vedúce k vytvoreniu modernej a dostupnej starostlivosti o duševné zdravie. Investície budú smerovať predovšetkým do modernizácie systému psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti, posilnenia podpory duševného zdravia a prevencii vzniku porúch.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky