Digitálny voucher

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

12/2022 do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

Podniky

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Digitalizácia služieb a procesov u MSP. Oprávnenými nákladmi sú individualizované IT riešenia pre firmy (nie nákup hotových hardvérových a softvérových riešení), napr. nasadenie a zásadné vylepšenie informačného systému, ecommerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť. Predpokladá sa široký okruh poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium). Voucher bude vyžadovať určitú mieru spoluúčasti zo strany prijímateľov. Umožnené bude použitie iba jedenkrát pre jedného prijímateľa. Digitálne vouchre sú komplementárne k investícii do Centier digitálnych inovácií (v komponente Digitálne Slovensko). Tie budú na strane ponuky poskytovať služby pre MSP vo forme diagnostiky a návrhov riešení. Vouchre budú na druhej strane stimulovať dopyt podnikov po týchto riešeniach. Zatiaľ čo z EŠIF zo súčasného obdobia budú financované digitálne vouchre pre roky 2021 až 2023 najmä v menej rozvinutých regiónoch, zo zdrojov fondu obnovy budú financované digitálne vouchre najmä pre spoločnosti v Bratislavskom kraji a po dočerpaní EŠIF aj pre spoločnosti zo zvyšku Slovenska.

  • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
  • Alokácia: 11,62 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Podniky

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky