Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl (06I01-20-V01)

Ako môžem podporu využiť

Debarierizácia školských budov

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Zriaďovatelia SŠ

Výška podpory

100 % (max. 130 000 EUR)

Ciele výzvy

Hlavným cieľom je odstránenie bariér na stredných školách a zabezpečiť tak pre čo najväčší počet detí so zdravotným znevýhodnením bezproblémovú fyzickú dostupnosť vzdelávania.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 32,6 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 8. 2022
 • Oprávnené obdobie: 1. 2. 2020 - 30. 6. 2025

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Max. 130 000 EUR

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Zriaďovatelia SŠ

Oprávnené sú len SŠ s minimálnym celkovým počtom žiakov na škole 275 (podľa zoznamu potenciálnych žiadateľov).

Oprávnené aktivity

Odstránenie fyzických, informačných a technologických bariér v školskom prostredí na stredných školách podľa Manuálu debarierizácie škôl a školských zariadení.

Oprávnené výdavky

 • Stavebné práce a stavebné úpravy
 • Ostatné výdavky spojené s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie
 • Výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou
 • Stavebný dozor, odborný autorský dohľad
 • Projektová dokumentácia (v rátane odborných posudkov napr. ako statický posudok)
 • Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy
 • Mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér)
 • Rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce)
 • Služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky