Cyklistická infraštruktúra - výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia

Ako môžem podporu využiť

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry

Kedy o podporu požiadať

Do 8. 1. 2024

Kto môže o podporu žiadať

Mestá, VÚC, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené mestami

Výška podpory

Min. a max. výška nie je stanovená

Ciele výzvy

Podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojim charakterom podporí zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Alokácia: 105,1 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 8. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 8. 1. 2024
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2022 do 31. 3. 2026

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Mestá, VÚC, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a VÚC

 • Združenia miest, mestských častí a obcí, z ktorých aspoň jedna leží v oprávnenom území

Oprávnená oblasť

 • Projekt sa musí týkať územia mesta nad 20 tisíc obyvateľov s možným presahom do okolitých obcí do vzdialenosti cca. 5 km, resp. po najbližšiu obec
 • Projekt sa nachádza na území miest a obcí uvedených v Zozname miest a obcí

Výška podpory

 • Minimálna ani maximálna výška nie je stanovená

Oprávnené aktivity

 • Stavebné, montážne a inštalačné práce
 • Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe
 • Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby

Oprávnené výdavky

 • Propagácia, reklama a inzercia (len informačná tabuľa)
 • Nákup pozemkov a nehmotných aktív
 • Nákup budov, objektov alebo ich častí potrebných na realizáciu projektu
 • Prípravná a projektová dokumentácia
 • Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
  • Realizácia novostavieb
  • Rekonštrukcia a modernizácia
  • Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky