Centrálne riadenie - nový ERP systém (priame vyzvanie)

Ako môžem podporu využiť

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Kedy o podporu požiadať

02/2023 - 04/2023

Kto môže o podporu žiadať

nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Vytvorí sa systém centrálneho riadenia nemocníc, ktorý umožní využitie prínosov z koordinácie aj rozsahu. Umožní sa rýchle zdieľanie dobrej praxe v rámci skupiny pri aplikácii jednotných postupov a metodík na viacero nemocníc. Vytvorí sa centrum zdieľaných služieb, zjednotí sa plánovanie, meranie a vyhodnocovanie výsledkov.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Alokácia: 4 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Február 2023
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Apríl 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

  • nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR

Oblasť

Lepšie zdravie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budú odstránené nedostatky, ktoré sa prejavili s pandémiou COVID-19, okrem iného aj nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočná kapacitu verejných sektorov promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Komponent

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
V rámci tejto komponenty sa predpokladajú investície vedúce k vytvoreniu modernej, dostupnej a efektívnej siete nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, lepšie prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie. Cieľom je tiež zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky