Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (59/PRV/2022)

Ako môžem podporu využiť

pozemkové úpravy

Kedy o podporu požiadať

do 31. 12. 2022

Kto môže o podporu žiadať

podniky obhospodarujúce lesy

Výška podpory

100% (10 000 - 350 000 EUR)

Cieľ

Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

 • Vykonávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Alokovaná čiastka: 7,5 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenie výzvy: 1. 8. 2022
 • Dátum otvorenia výzvy: 1. 9. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 31. 12. 2022

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • min. 10 000 EUR
 • max. 350 000 EUR
 • uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Kto môže o dotácie žiadať?

 • podniky (mikro, malé, stredné, veľké)
 • fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, štátu
 • Občianske združenie so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia

Oprávnené aktivity

Prvky občianskej a poznávacej infraštruktúry slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia, pričom predmet investície nemôže slúžiť na ziskovú činnosť.

Príklady oprávnených činností:

 • náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete, prípustné je kríženie, ako aj čiastočné využitie existujúcej lesnej cestnej siete, nepresahujúce sumárne 25 % dĺžky chodníka, resp. cyklotrasy 
 • pozorovateľne, vyhliadkové veže
 • mostíky, schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy 
 • značenie náučných a turistických chodníkov, trás a cyklotrás
 • odpočívadlá
 • prístrešky, altánky, lavičky, studničky, ohniská
 • odpadkové koše
 • objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky (aj v susedstve lesného pozemku)

Oprávnené výdavky

 • výstavbu, nadobudnutie (vrátane leasingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku
 • nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku
 • náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie (max. do 3% z výšky projektu)
 • získanie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek

Neoprávnené výdavky

napr.: vybavenie nábytkom (napr. lavice, stoličky, stoly, police) a didaktickými prostriedkami (napr. projektor, počítač, notebook, reproduktory, preparáty, bannery, herbár, diorama) slúžiacimi na zabezpečenie aktivít lesnej pedagogiky


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky