75. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre hornú Nitru (OPKZP-PO4-SC451-2022-75)

Ako môžem podporu využiť

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

Kedy o podporu požiadať

do 10. 10. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Subjekty z oblasti tepelnej energetiky

Výška podpory

max. 85%

Ciele výzvy

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

 • Vykonávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Alokácia: 15 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia: 20. 7. 2022
 • Dátum uzavretia: do vyčerpania financií
  • 1. hodnotiace kolo: 31. 8. 2022
  • 2. hodnotiace kolo: 10. 10. 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

 • fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike a
  • sú oprávnené na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla
  • majú predmet podnikania v tepelnej energetike (rozvod tepla alebo výrobu tepla a rozvod tepla) uvedený v príslušnom registri

Oprávnenie na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla musí byť vydané na dobu neurčitú najmenej 36 kalendárnych mesiacov pred predložením žiadosti.

Oprávnená oblasť

 • okres Prievidza
 • okres Partizánske

Výška podpory

 • max. 85% oprávnených výdavkov
 • uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Oprávnené aktivity

 • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Oprávnené výdavky

 • stavebné práce
 • tlakové skúšky potrubí a iné skúšky potrubí
 • monitorovací systém rozvodov tepla a príslušenstva
 • prípravná a projektová dokumentácia
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky