2x Priame vyzvanie pre dodanie cloudových služieb

Ako môžem podporu využiť

Digitálne Slovensko

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ministerstvo vnútra SR

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Vládny cloud: tento koncept začal rozvojom dvoch hlavných dátových centier, ktoré tvoria základ vládneho cloudového riešenia a ktoré sú medzi sebou prepojené pre účely zálohovania a následnej možnej obnovy, tzv. havarijný plán („disaster recovery“) (redundancia). Pôvodne poskytoval služby v „privátnej časti“ vládneho cloudu. Následne sa tento koncept rozšíril o časť „komunitného cloudu“ tým, že sa partnerom vládneho cloudu stalo Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEÚS) pre účely poskytovania cloudových služieb infraštruktúra ako služba („Infrastructure as a Service”, IaaS), platforma ako služba („Platform as a Service”, PaaS) a softvér ako služba („Software as a Service”, SaaS) pre subjekty miestnej územnej samosprávy. Ďalším krokom pre rozvoj cloudových služieb je rozširovanie portfólia služieb o verejnú časť. Pridávanie nových služieb je riadené metodikou zaradenia cloudovej služby do katalógu služieb vládneho cloudu. Základom tejto metodiky je vytvorenie sady parametrov, ktoré overia vyzretosť cloudovej služby predtým, ako sa služba začne vo verejnom prostredí využívať. Metodika overuje okrem základných technických a bezpečnostných parametrov aj vyspelosť dodávateľa a jeho procesov pri prevádzkovaní služby. Verejný cloud, teda rozšírenie vládneho cloudu na hybridnú verziu7, sa po roku 2021 stane zásadnou prioritou pre napĺňanie vízie čo najširšieho portfólia a kvality služieb vládneho cloudu, ktoré budú sprístupnené všetkým odberateľom cloudových služieb. Štátna správa a samospráva bude mať k dispozícii široké spektrum cloudových služieb, ktoré bude vedieť využívať na špecifické potreby vybavovanej agendy v meniacom sa prostredí.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Alokácia: 20 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Január 2023
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Apríl 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ministerstvo vnútra SR

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšiť transparentnosť procesov vo verejnej správe, zkvalitniť verejné služby a  znižovať byrokraciu, čo umožní znížiť náklady podnikateľského sektora s cieľom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

Komponent

Digitálne Slovensko
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície, ktorých cieľom je fungujúce digitálne hospodárstvo a spoločnosť pripravená na prebiehajúce technologické zmeny v oblasti digitalizácie. Dôležitou súčasťou je kvalitná vysokorýchlostná infraštruktúra založená na optike a nových technológiách. Hlavným cieľom je zvyšovanie počtu používateľov digitálnych služieb štátu a spokojnosti používateľov s nimi. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky