DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Co znamená a co vlastně přinese vašemu podnikání? 

Co je digitální transformace?

Tradiční podnikání tak, jak jste na něj byli dlouhá léta zvyklí se s moderní dobou a trendy postupně mění. Stále více věcí za nás dělají technologie a s tím se mění i naše potřeby a očekávání. Pojem digitální transformace podniku tak jednoduše představuje transformaci vašeho podnikání do moderního digitálního věku.

Dotační programy na digitální transformaci firem

Podle zadaných kritérií nebyly nalazené žádné položky.


Přínosy digitální transformace

Smyslem digitální transformace je zlepšit a inovovat váš podnikatelský model, díky čemuž:

 • Snížíte provozní náklady
 • Zrychlíte a zpřesníte výrobu

 • Vytvoříte nové produkty či služby

 • Zvýšíte bezpečnost a produktivitu práce

 • Udržíte krok s konkurencí, popř. vytvoříte nové konkurenční výhody

 • Získáte nové zákazníky
 • Dostanete firemní procesy pod kontrolu
 • Přilákáte a udržíte kvalitní zaměstnance
 • Pochopíte firemní data hlouběji a snadněji
 • Zjednodušíte i urychlíte procesy napříč firmou a odstraníte chybovost

Proč se tomu do budoucna nevyhneme?

Tlak na cenu, rychlost a kvalitu dodávek, ale i na zcela nové produkty a služby ze strany zákazníků se díky dynamické době, ve které žijeme, bude neustále zvyšovat. Firmy, které chtějí udržovat a nadále posilovat svou pozici na trhu, v zásadě nemají moc možností, jak tomuto tlaku čelit, než zásadním způsobem inovovat způsob podnikání, efektivitu vnitřních procesů a rozsah nabízených produktů nebo služeb.

Inovace podnikatelského modelu přináší nové formy uspokojování zákazníků. V některých případech to již dnes vnímáme jako zcela samozřejmé. Stejně jako nepotřebujeme osobně chodit do banky, očekáváme zjednodušení nakupování formou e-shopů nebo konfigurátorů i od tradičních výrobců a poskytovatelů služeb.

Tak jako mobilní zařízení nabízejí stále nové a nové aplikace a služby, které dosud byly poskytovány formou specializovaných výrobků (např. fotoaparáty apod.), i tradiční výrobci se musí zamyslet nad tím, jak své stávající produkty doplnit o zcela nové funkce či služby (např. sběr dat pro optimální provoz a údržbu zařízení).

Nadcházející akce

FÁZE PROCESŮ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Fáze 1

Digitalizace procesů napříč vaší firmou

Fáze 2

Replikace fyzických toků do digitální podoby (digitální dvojče)

Fáze 3

Inovace podnikatelského nebo operačního modelu firmy

Fáze 1: Digitalizace procesů

Řada informací je ve firmě předávána, uchovávána nebo vyhodnocována verbálně, v papírové podobě, popř. v různých dokumentech v Excelu, Wordu, emailu apod. Tyto soubory jsou často uloženy na lokálních počítačích, odkud nejsou jednoduše přístupné pro ostatní kolegy či vedení firmy. K některým činnostem tak firma nemá žádná data a spoléhá se na zkušenost a rozhodování svých zaměstnanců. Obecně totiž platí „Co neměřím, to neřídím“. Pokud tedy firma chce mít možnost jednotlivé činnosti optimalizovat a automatizovat, musí k tomu mít k dispozici příslušná data.

Prvním krokem digitální transformace podniku proto musí být převedení veškerých klíčových informací do digitální podoby, tak aby byly jednoduše zpracovatelné a rychle přístupné.

Je tedy nutné:

 1. Specifikovat informace, které jsou pro řízení firmy a řízení realizace zakázek potřebné.

 2. Nastavit sběr dosud neevidovaných informací.

 3. Existující informace převést do digitální podoby (firemní ERP, server, cloud).

V čem mi pomůže posun do další fáze:

80 % práce člověka s daty dnes obnáší zadávání, vyhledávání, zpracování dat, pouze 20 % času využití těchto dat pro optimalizaci procesů. 2. fáze tento poměr otočí, ubyde tak administrativa a přibyde řešení.

Automatizace sběru dat zvyšuje rychlost reakce na požadavky, minimalizuje chybovost, umožňuje měřit a zvyšovat efektivitu/produktivitu jednotlivých činností, šetří náklady. Diskuse a řešení problémů bude probíhat nad konkrétními daty, sníží se spekulace typu "co, kdo, kdy, jak měl udělat a udělal nebo neudělal", o všech klíčových činnostech bude záznam s vazbou na konkrétního člověka.

Tato fáze navíc umožní provádět simulace „co by se stalo, kdyby“.

Fáze 2: Replikace fyzických toků do digitální podoby (digitální dvojče)

Velkou výhodou digitalizace je, že může zajistit fungování procesů okamžitě, bez ohledu na pracovní dobu. Aby toto bylo možné, je nutné zajistit, aby zadávání, předávání, zpracovávání a vyhodnocování probíhalo automaticky, tzn. bez nutnosti manuálního zásahu člověka. Člověk bude výstupy kontrolovat, popř. bude jednotlivé kroky schvalovat.

Druhým krokem digitální transformace je tedy automatizace toku dat od příjmu objednávky, přes zpracování dokumentace, plánování, nákup, zasílání informací do výroby a odvádění výrobních a kontrolních operací, až po přípravu průvodní dokumentace a fakturaci.

V čem mi pomůže posun do další fáze:

2. fáze stále ještě kopíruje dosavadní organizační strukturu, způsob podnikání, produkty, služby apod. Tzn. digitalizace v této fázi podporuje „staré pořádky“, pouze děláme staré činnosti mnohem rychleji, efektivněji, data se přizpůsobují staré organizační struktuře.

Posun do 3. fáze firmě pomůže zásadní inovaci „starých pořádků“.  Klíčové budou datové a materiálové toky a nová organizační struktura se přizpůsobí těmto tokům. Řada nadbytečných řídících a administrativních pozic zanikne, změní se role člověka i požadavky na jeho kompetence. Firma bude schopna poskytovat zákazníkovi nové přidané hodnoty rychleji a efektivněji.

Fáze 3: Inovace podnikatelského nebo operačního modelu firmy

Hlavním cílem DT není pořízení informačního systému nebo technologie, ale inovace podnikatelského modelu (jak získáváme zakázky), inovace operačního modelu (jak realizujeme zakázku uvnitř firmy) a inovace produktu (co všechno zákazníkům umíme nabídnout).

Cílem této fáze je inovace způsobu, jak firma podniká, jaké produkty nabízí, rychlost dodání produktů apod. Klíčové bude nastavení toku informací k zákazníkům, dodavatelům, dalším obchodním partnerům, mezi procesy napříč firmou. Firmy vytváří procesní flexibilní modely postavené na umělé inteligenci, blockchainu a dalších technologiích s propojením na stávající i nové informační systémy. Těmto změnám se pak přizpůsobí organizační struktura a způsob řízení firmy. Mnohem vyšší důraz bude kladen na inovace a flexibilitu.

Mohlo by vás zajímat...

Nadcházející akce:

Naši partneři pro téma digitální transformace:

ZAUJALA VÁS MOŽNOST DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.