Zvýšenie kapacity MŠ a ZŠ

3 minúty čítanie

Minulý mesiac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvy v rámci operačného programu Plán obnovy. Finančný príspevok podporí projekty na zvýšenie kapacity materských a základných škôl.

Výzvy boli vyhlásené 24.8. a sú otvorené až do vyčerpania alokovaných čiastok. Obdobie oprávnenosti začína 1. februára 2020 (takže žiadatelia môžu doložiť svoje výdavky aj spätne) a končí 30. júna 2026. 

Pokiaľ ide o oprávnenosť žiadateľov, môžu sa o príspevok uchádzať všetci zriaďovatelia materských alebo základných škôl z okresov definovaných v zozname, ktorý je prílohou výzvy.

Aká je výška príspevku?

Ide o 100 % podporu, kde ministerstvo určuje maximálnu sumu na jednu novovytvorenú kapacitu. Materské školy dostanú maximálne 17 388 EUR na jednu kapacitu, základné školy maximálne 13 750 EUR na jednu kapacitu. V oboch prípadoch je podmienkou oprávnenosti minimálne 10 nových kapacít.

Ak chcete zistiť, či sa vaša škola môže o podporu uchádzať, použite tieto odkazy:

Ktoré aktivity sú podporované?

Školy môžu zvýšiť svoju kapacitu buď rekonštrukciou, nadstavbou, prístavbou, zmenou dispozície alebo úpravou existujúcich budov, alebo výstavbou nových škôl. Oprávnené výdavky zahŕňajú okrem iného stavebné a technické úpravy školských areálov a školských jedální, nákup budov a pozemkov, projektovú dokumentáciu, nákup interiérového vybavenia a mzdové náklady súvisiace s riadením projektom.

Viac informácií o výzvach nájdete tu:

V oblasti vzdelávania boli v auguste vyhlásené ešte dve výzvy. Jedna na debarierizáciu stredných škôl (pre väčšie SŠ s minimálnym počtom 275 žiakov) a druhá na podporu zrušenia dvojzmennej prevádzky v základných školách (rozšírením kapacít). Viac informácií o nich nájdete opäť na našej webovej stránke v časti Prehľad grantov.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky