Výzva pre prvovýrobcov v poľnohospodárstve

3 minúty čítanie

Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej len „PPA“), z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 (ďalej len „PRV“), vyhlásila dňa 15.11.2022 výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (dotácie) pre opatrenie 4.- Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1- Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov v rámci týchto oblastí:

  1. Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV)
  2. ŠRV - malí poľnohospodári
  3. Živočíšna výroba (skr. ŽV)
  4. ŽV - malí poľnohospodári
  5. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
  6. High tech pre ŠRV a ŽV

Kto môže o dotáciu žiadať?

Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe , alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby, pričom oprávnené územie je celé územie Slovenska.

Čo môžete z dotácie financovať?

Poľnohospodári môžu peniaze z výzvy využiť napríklad na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a závlahových systémov, na obstaranie inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy, na investície do proti mrazovej ochrany, či na technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín. Oprávnené sú teda aj autonómne roboty, rôzne senzory pre poľnohospodárstvo, rádio-frekvenčná technológia, ale aj špeciálne drony.

Koľko môžete žiadať

Výška dotácie záleží od miesta realizácie projektu.

  • V prípade Bratislavského kraja sú oprávnené výdavky od 40 % do maximálne 75 % z celkových oprávnených výdavkov a
  • v prípade ostatných krajov je to od 50 % do maximálne 75 % z celkových oprávnených výdavkov.

Zároveň, minimálna výška podpory v rámci jedného projektu je 5 000 EUR a maximálna možná až 2 000 000 EUR v závislosti od jednotlivých oblastí.

Žiadosti je možné podať od 2. 1. 2023 do 6. 4. 2023.

Kedy môžete o dotáciu žiadať?

Žiadosti je možné podať od 2. 1. 2023 do 6. 4. 2023. Radi vám pomôžeme s prípravou žiadosti, stačí nás jednoducho kontaktovať. 

Podrobnejšie informácie nájdete v našom prehľade grantov (Výzva).

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky