Vyhlásenie výzvy z Plánu obnovy na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE

2 minúty čítanie

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 12. mája 2022 na svojich stránkach výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom výzvy je zvýšenie výroby elektrickej energie z OZE v súlade s požiadavkami Integrovaného národného energetického a klimatického plánu.

Podporené môžu byť nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE s celkovým inštalovaným výkonom minimálne 0,5 MW a maximálne 50 MW. V rámci výzvy bude podporená výstavba nových zariadení na výrobu elektriny z OZE využívajúce slnečnú, veternú, geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z ČOV.

Celková alokácia vyčlenená na túto výzvu je 18 mil. EUR, o dotáciu možno žiadať v listinnej alebo elektronickej forme až do 12. júla 2022, a to do schránky MHSR, alebo na uvedenú adresu. Miera podpory je 45 - 60% z oprávnených výdavkov (podľa miesta realizácie). 

Podrobnejšie informácie o Výzve nájdete v našom Prehľade dotácií.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky