Vyhlásenie výzvy na nabíjacie stanice pre mestá a obce

3 minúty čítanie

Ďalšia výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR je spustená. Konkrétne ide o budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, pričom výzva Ministerstva hospodárstva SR je zameraná najmä na mestá a obce, kde vyčlenilo vyše 10 mil. eur bez DPH.

Zámerom je vybudovať 1800 AC a 160 DC verejne prístupných nabíjacích bodov. Výstavba nabíjačiek je kľúčová pre lepšiu adaptáciu elektromobilov. Intenzita pomoci pre oprávnených žiadateľov siaha až do výšky 100 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Podpora v maximálnej výške pri pomalších nabíjačkách bude 3 000 eur a pri rýchlejších 29 000 eur.

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc, ktoré sa konkrétne týkajú:

  • vybudovania nabíjacieho bodu typu AC s výkonom 11+ kW (maximálna výška poskytnutých prostriedkov: 3 000 € bez DPH);
  • vybudovania nabíjacieho bodu typu DC s výkonom 50+ kW (maximálna výška poskytnutých prostriedkov: 29 000 € bez DPH);
  • vybudovania kombinovaných nabíjacích bodov (AC + DC)/vybudovania nabíjacieho parku (nabíjacieho hubu).

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

  • obce, mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie
  • okresné mestá a nimi zriadené organizácie
  • vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

Termín uzávierok pre podanie žiadostí je hneď niekoľko. Pričom prvé kolo bude uzatvorené už koncom júna. Druhé kolo by sa malo uzatvárať v septembri. O tom či budú aj ďalšie kolá rozhodne záujem zo strany žiadateľov, keďže výzva bude otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov vyčlenených na výzvu, prípadne do rozhodnutia vykonávateľa, t. j. MHSR.

Prvým krokom k získaniu dotácie je podanie „Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu“ cez „Informačný a monitorovací systém plánu obnovy“ (ISPO). Systém je pre registrovaných žiadateľov dostupný na tomto odkaze: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy

Medzi požiadavkami na získanie dotácie sú uvedené Minimálne technické a stavebné požiadavky pre nabíjací bod, ktoré samosprávam poskytnú základný prehľad o ich povinnostiach pri projektovaní, obstarávaní, výstavbe a prevádzke nabíjacej infraštruktúry. Viac informácií o výzve je dostupných na TOMTO ODKAZE aj na našej webovej stránke v časti Prehľad grantov pod kódom výzvy 03I04-26-V01.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky