Seminár pre žiadateľov výzvy Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

3 minúty čítanie

V rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spolu s Ministerstvom pre miestny rozvoj ČR semináre pre žiadateľov. Kedy a ako sa prihlásiť na seminár sa dozviete nižšie.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo na konci mája výzvu INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 zameranú na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Cieľom projektov má byť vytvorenie takého produktu, ktorý poskytne komplexný súbor zážitkov pre návštevníka. 

Na výzvu je alokovaných 3 miliónov eur a žiadateľ môže dostať podporu až 100 % (min. 200 000 eur). Ak Vás výzva zaujala a ešte nepatríte k žiadateľom, prihlásiť sa môžte až do 1. 8. 2022. Bližšie informácie k výzve nájdete v Prehľadu grantov: Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

Informácie k seminárom

V nadväznosti na vyhlásenú výzvu Interreg V-A SK-CZ sa v júni 2022 uskutočnia dva semináre, jeden v Brně a druhý v Trenčíne. 

Brno - 22. 6. 2022 9.30 hod.

Krajský úřad Jihomoravského kraje / místnost č. 045A Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Trenčín - 28.6.2022 9:30 hod.

Trenčiansky samosprávny kraj / kongresová sála K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť prihlasovací formulár za každého účastníka podľa miesta konania:

                      Brno                                  Trenčín

Program je zhodný pre oba semináre

Od 9:00 do 9:30 prebehne registrácia účastníkov a potom:

  • Predstavenie výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14
  • Príklady projektov (odborná časť)
  • ŽoNFP, prílohy a najčastejšie chyby
  • Oprávnenosť výdavkov
  • Diskusia

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky