Program Obnov dom

3 minúty čítanie

Program Obnov dom je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Cieľom obnovy rodinných domov je zníženie energetickej náročnosti domov, ktoré pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností.

V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR sa aktuálne majitelia starších rodinných domov môžu uchádzať o prvé dve výzvy, spolu v hodnote 30 milióno eur. Jedná sa o rodinné domy postavené pred rokom 2013, ktoré sú využívané výlučne (v prevažnej miere) na bývanie. Žiadosti bude možné podávať od 17. októbra 2022 a výzva bude trvať do konca februára 2023.

Výška podpory bude v prípade 30% - 60% úspory max. do 14 000 EUR a pri úspore energií nad 60% až do 19 000 EUR.

V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR je 15 miliónov EUR určených pre rodiny, ktoré majú v dome na trvalý pobyt prihlásené štyri a viac detí do 18 rokov alebo má v dome trvalý pobyt dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto rodiny budú mať zvýhodnenie čo sa týka preplatenia nákladov na zníženie energetickej náročnosti. Kým u štandardnej skupiny žiadateľov sa bude jednať o preplatenie 60 % nákladov, u sociálne alebo zdravotne zvýhodnených žiadateľov bude môcť byť preplatených až 95 % nákladov, maximálne vo výške 18.000 eur.

Čo je dobré vedieť?

  • O príspevok môže žiadať fyzická osoba (vlastník, spoluvlastník RD), ktorá má trvalý pobyt v RD pred zverejnením výzvy (najneskôr 5. 9. 2022).
  • Obnovu RD musíte ukončiť, v prípade projektu podliehajúcemu stavebnému konaniu do 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti. V prípade drobných úprav, nevyžadujúcich stavebné povolenie, je to do 8 mesiacov odo dňa doručenia schválenia žiadosti.

  • Zaujímavosťou je aj možnosť využiť finančné produkty, ktoré ponúka Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s bankami pre rodiny, ktoré nemajú dostatok vlastných prostriedkov na rekonštrukciu rodinného domu.

Podporované budú opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností, ďalej napríklad inštalácia zdroja energie, zelená strecha, tieniaca technika či odstránenie azbestu. Ministerstvo životného prostredia uvádza, že príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení, za predpokladu dosiahnutia minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti pôvodnému stavu.

Viac informácií nájdete na www.obndovdom.sk.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky