PRE PODNIKY: Kompenzácia vysokých cien energií

2 minúty čítanie

Ministerstvo hospodárstva SR vyčlenilo takmer 360 miliónov eur na pokrytie časti nákladov za elektrinu a plyn v dôsledku zvýšenia ich cien.

Základné informácie:

  • Oprávnené obdobie: od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022
  • Výška podpory: max. 80% oprávnených nákladov
  • Koniec výzvy: 22. 12. 2022

Viac informácií a celé znenie výzvy nájdete na stránkach energodotacie.mhsr.sk.

Podpora sa týka všetkých subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, bez ohľadu na veľkosť podniku. Žiadosti je možné posielať do 22. decembra 2022 z elektronickej schránky žiadateľa na portále slovensko.sk. Minimálna čiastka uvedená v žiadosti je 50 EUR a maximálna sa určuje podľa typu podniku (poľnohospodárska prvovýroba max. 250 000 EUR, sektor rybolovu a akvakultúry max. 300 000 EUR, podnik pôsobiaci v inom sektoru max. 500 000 EUR). 

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky