Podpora spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

3 minúty čítanie

Úrad vlády SR plánuje v rámci Plánu obnovy podporiť v nasledujúcom období spoluprácu medzi subjektmi zo súkromného aj verejného sektora na národnej aj medzinárodnej úrovni za účelom zdieľania znalostí a know-how v oblasti inovácií. A práve medzinárodný rozsah bude jednou zo základných podmienok realizácie projektov, žiadatelia budú musieť uzavrieť konzorcium minimálne s jednou excelentnou zahraničnou inštitúciou. Zatiaľ je oznámený zámer a samotná výzva by mala byť vyhlásená v decembri tohto roka. Úrad na túto výzvu vyčlenil necelých 90 miliónov EUR. Na jeden projekt je prisľúbená maximálna podpora vo výške 95%, konkrétne 15 až 30 miliónov eur.

Výzva má podporiť výskumné inštitúcie, univerzity, podniky a verejný sektor vo vzájomnej spolupráci s medzinárodnými partnermi v oblasti výskumu a inovácií. Mali by pomôcť pri riešení technologických alebo ekonomických výziev alebo pri riešení zložitého problému na Slovensku (sociálneho alebo ekonomického).

Kto môže byť uchádzačom o grant?

Žiadateľom a partnerom môže byť inštitúcia z akéhokoľvek sektora výskumu a vývoja. Súčasne musí každé konzorcium zahŕňať zástupcu z vysokoškolského alebo verejného výskumného sektora, podnikateľského sektora a aspoň jedného zahraničného partnera.

Žiadatelia budú môcť z fondu pokryť napríklad:

  • náklady na zamestnancov (riadenie projektu, manažment konzorcia, výskumní pracovníci, atď)
  • náklady na poradenské služby
  • náklady na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív
  • náklady na poradenské služby zamerané na inovácie
  • prevádzkové náklady na školiteľov a účastníkov vzdelávania týkajúce sa priamo vzdelávacieho projektu
  • osobné náklady na účastníkov vzdelávania
  • cestovné náklady
  • náklady na pobyty expertov v zahraničí

Aké benefity bude mať založenie konzorcia?

Plánom je okrem iného vytvoriť funkčné konzorcium nad rámec Plánu obnovy. Žiadatelia musia v žiadosti opísať plán ďalšieho fungovania konzorcia v rokoch po uplynutí finančnej podpory z fondu. Vyhlasovateľ predpokladá, že po skončení podporených projektov sa zdokonalia ľudské zdroje v oblasti, ktorú riešia konzorciá, pribudne viac start-upov, inovatívnych firiem a tiež sa Slovensko zviditeľní v európskom výskumnom sektore.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky