Podpora pre poľnohospodárov

3 minúty čítanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súčasnej dobe ponúka dve výzvy, v rámci ktorých je možné získať dotácie na investície do hmotného majetku pre rozvoj podnikania.

Prvá z nich (Výzva č. 51/PRV/2021) je zameraná na investície súviciace so spracovaním, uvádzaním na trh a vývojom poľnohospodárskych výrobkov. Žiadatelia tak môžu v rámci tejto výzvy získať prostriedky na obstaranie zariadení, strojov, prístrojov a technológií, nákup nákladných, špeciálnych a osobných automobilov, rekonštrukciu a modernizáciu objektov alebo vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní.

V rámci tejto výzvy je pre žiadateľov pripravených celkom 170 mil. EUR rozdelených do 8 oblastí pomoci. Príjem žiadostí aktuálne beží a bude ukončený 31. 3. 2022. Do akých konkrétnych oblastí je smerovaná, a o akú výšku podpory sa môžete uchádzať, zistíte v našom prehľade grantov.

Druhá výzva (Výzva č. 52/PRV/2022) bola ministerstvom vyhlásená pred pár dňami ako reakcia na nie príliš vydarenú Výzvu č. 50/PRV/2020. Minister Vlčan k tejto výzve uviedol „Výzva č. 50 nemala byť nikdy vyhlásená. Bola vyhlásená v čase dočasnej akreditácie s takými pravidlami kontroly hospodárnosti a oprávnenosti, ktoré boli zo strany EK priamo uvedené ako důvod na odobratie akreditácie.“

Žiadateľom, ktorí žiadali už v tejto výzve, výslovne odporučili žiadosť stiahnuť a prehlásiť sa do aktuálne vyhlásenej výzvy 4.1, v ktorej je pripravených viac ako 100 mil. EUR. Vďaka využitiu spôsobu stanovenia ceny podľa katalógových cien odpadne celý proces verejného obstarávania a nákup zariadení sa významne urýchli.

Podporené budú investície do hmotného majetku v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, konkrétne v oblastiach špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby. Žiadatelia môžu podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok už od 1. 3. 2022. PPA sľúbila so začatím vyplácania platieb už v tomto roku. 

Aké sú konkrétné oprávnené aktivity, a na akú vysokú podporu si jednotliví podnikatelia môžu siahnuť, sa dozviete v našom prehľade grantov.

Mimo to sa v súčasnej dobe tiež jedná o výzve na podporu chovateľov ošípaných, ktorá by reagovala na neustály rast nákladov chovateľov, predovšetkým zvyšovanie cien krmív a energií. Pokiaľ sa vás táto problematika týka, sledujte náš web pre aktuálne informácie.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky