Parlament schválil zákon pre nové eurofondy

3 minúty čítanie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo na svojich stránkach informáciu o schválení Zákona, ktorý tvorí základný legislatívny rámec pre reformu eurofondov prináša zásadné zjednodušenia pre nastavenie nového programového obdobia. V polovici januára tohto roku bol zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie (EU) schválený Vládou SR, ktorá ho posunula na schválenie do Parlamentu. O dva mesiace neskôr (marec 2022) bol návrh zákona schválený aj v Parlamente, za jeho prijatie hlasovalo 85 prítomných poslancov.

Zo schválenia zákona mala predovšetkým radosť sama vicepremiérka Remišová, ktorá reagovala takto: „Tento zákon je jedným z najdôležitejších míľnikov v najväčšej reforme eurofondov v histórii Slovenska, ktorú sme spustili po nástupe vlády v roku 2020. Sľúbila som, že eurofondy prestanú byť synonymom byrokracie a korupcie, a že nový systém nastavíme tak, aby eurofondy čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najférovejšie pomáhali zlepšovať životnú úroveň ľudí na Slovensku. Nový zákon zakladá nový rámec a pravidlá pre čerpanie takmer 13 miliárd eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období.  Európska legislatíva k eurofondom má viac ako 860 strán, preto sme stanovili, že nesmieme prijímať žiadnu ďalšiu byrokraciu nad rámec toho, čo od nás vyžaduje Brusel. Zaviedli sme  desiatky zmien a opatrení, medzi iným aj výrazné zníženie rozsahu vyžadovanej dokumentácie, zjednodušenie schvaľovacieho procesu, plnú elektronizácia procesov a jednotný výkon kontroly verejného obstarávania. Všetko, čo sme v súlade s európskou legislatívou mohli, to sme zoštíhlili a zjednodušili,“.

A aké benefity by mal reálne zákon priniesť príjemcom dotácií? Nižšie zhŕňame to najzásadnejšie:

  • transparentnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie čerpanie podpory a s tým súvisiace zníženie korupcie;
  • jeden Operačný program, ktorý nahradí doterajších 6 Operačných programov s rôznymi pravidlami;
  • zredukovanie počtu riadiacich a sprostredkovateľských orgánov na 1/3;
  • kontrola verejného obstarávania bude spadať pod Úrad pre verejné obstarávanie (doteraz 21 orgánov);
  • nové jednotné pravidlá verejného obstarávania pre všetkých;
  • výrazné zníženie rozsahu aj obsahu vyžadovanej dokumentácie;
  • väčšie možnosti pre žiadateľov sa proti rozhodnutiu odvolať;
  • plná elektronizácia procesov a úplné odstránenie listinnej formy komunikácie;
  • zjednodušenie schvaľovacieho procesu.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky