Operačný Program Slovensko už na jeseň?

4 minúty čítanie

Ďalší posun v čerpaní eurofondov na roky 2021-2027. Slovenská vláda pred pár dňami konečne schválila investičnú stratégiu pre eurofondy na nasledujúce programové obdobie. Aktuálne dokumenty Partnerská dohoda a Program Slovensko, ktoré boli dlhú dobu v riešení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), miery k Eurokomísii ku schválení.

Ako je dobre známe, doteraz existovalo niekoľko operačných programov a každý mal inú metodiku, pravidlá, organizáciu atď. Ministerstvu sa to podarilo zjednodušiť a zlúčiť do jedného programu. Vďaka tomu sa zníži byrokracia a malo by to viesť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu čerpaniu dotácií, pričom peniaze pôjdu presne tam, kde sú najviac potrebné. Či tieto sľuby a vízie ministerstva budú naplnené aj v praxi, sa dozvieme dúfajme už v priebehu tohto roka, kedy by mali byť vyhlásené prvé výzvy.

Skoré a konzistentné informácie ako základ úspešného čerpania

Včasné ohlásenie harmonogramu výziev, jednotlivých podmienok a predovšetkým ich následné dodržanie bude hrať veľmi dôležitú úlohu pre úspešné, efektívne a rýchle čerpánie nových eurofondov. Bez jednoznačných informácií, na ktoré sa budú môcť potenciálni žiadatelia spoľahnúť, bude totiž prehlbovaná súčasná nedôvera v eurofondy, ktorá môže viesť v konečnej fáze až k problémom s dočerpaním prostriedkov, ako to je aktuálne pri programoch z predchádzajúceho obdobia. V nadchádzajúcom období bude v súlade s pravidlom N+3 možné čerpať peniaze až do roku 2032.

Pre samosprávy 2 miliardy

Veľkou novinkou je spôsob čerpania eurofondov v jednotlivých regiónoch. Vláda na nátlak samospráv vyčlenila pre ich potreby celkovo 2 miliardy EUR, o ktorých využití budú môcť kraje a mestá rozhodovať nezávisle podľa svojich potrieb (samozrejme, v súlade so stanoveným programom).

Ako sú rozdělené financie?

Politické cieľe budúceho programu sú nastavené na základe mnohaletých diskúsií so zástupcami Európskej komisie. Na základe týchto rokovaní bolo stanovených 5 hlavných cieľov/oblastí pomoci:

Päť hlavných cieľov:

  1. Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,89 mld. eur
  2. Zelenšie Slovensko: 4,2 mld. eur
  3. Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. eur
  4. Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,25 mld. eur
  5. Európa bližšie k občanom: 400 mil. eur

Najväčší podiel dotácií, vyše 4 miliardy EUR, pôjde na podporu cieľa Zelenšie Slovensko, ktorý zahŕňa napríklad energiu z obnoviteľných zdrojov, zatepľovanie budov atď. Dôležitou oblasťou bude aj digitálna transformácia Slovenska, skoro 2 miliardy EUR pôjdu na investície do vedy, výskumu, inovácií, digitalizácie a na podporu konkurencieschopnosti MSP. Zabudnutá nezostala ani oblasť sociálna, konkrétne na podporu zamestnanosti, sociálnych služieb, rekonštrukciu škôl a podporu športu pôjde vyše 3 miliardy EUR. V rámci tejto oblasti pôjde na riešenie rómskej problematiky až 900 miliónov EUR, čo je výsledok nátlaku zo strany Európskej únie.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky