Nové výzvy na podporu škôl z Plánu obnovy

2 minúty čítanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dve výzvy v rámci Plánu obnovy. Dotácie sa dajú uplatniť najskôr v novom školskom roku a na obidve je už teraz možné zasielať žiadosti.

V rámci prvej výzvy budú podporené školy, ktoré zamestnajú zdravotníckeho pracovníka najmenej na 1 rok. Školám budú zaplatené mzdové výdavky na zdravotníka v období od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2024 a v maximálnej výške 27 520 EUR. Ministerstvo vyčlenilo 3,4 miliónov EUR a výzva je otvorená do 10. 7. 2022. -> Bližšie informácie k výzve

Druhá výzva sa týka kompenzácií poplatkov v školskom klube za žiakov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi. Výška podpory na jednoho žiaka je 15 EUR na mesiac v školskom roku od 1. 9. 2022 - 31. 6. 2023. Na výzvu je vyčlenené 2,3 miliónov EUR a žiadosti môžete posielať do 31. 7. 2022. -> Bližšie informácie k výzve

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky