Nová výzva pre bioplynové stanice

2 minúty čítanie

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo výzvu dňa 17. augusta 2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR. Prioritou tejto výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice). 

Základné informácie o výzve

  • Alokácia výzvy je 26 331 000 EUR, z toho 9 331 000 EUR je určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu a 17 000 000 EUR je určených na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia vyrábajúce biometán.
  • Podporené budú tie bioplynové stanice, ktoré dosiahli vo výrobe elektriny koeficient využitia na úrovni minimálne 20 % za kalendárny rok 2022 alebo za obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023. 
  • Ako uvádza MH SR maximálna výška podpory na jeden projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice je 1 milión eur. Pri transformácii existujúcej bioplynovej stanice je vyčlenených maximálne 1,5 milióna eur na jeden projekt.
  • Projekty môžu byť realizované na celom území SR. 

Podávanie žiadostí v rámci tejto výzvy je možné do 31. októbra 2023. 

Na webstránke MH SR sú uvedené kompletné informácie o výzve a o tom ako sa do výzvy zapojiť. Ak potrebujete pomoc s prípravou žiadosti, neváhajte nás kontaktovať.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky