Mimoriadna pomoc pre potravinárov

4 minúty čítanie

Už od 30. 4. 2022 môžu potravinári vypĺňať dotazník, na základe ktorého im Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) poskytne mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii extrémneho zdražovania. Pomoc bude oprávneným žiadateľom vyplatená do konca júla 2022.

Na ministerstve si uvedomujeme, v akej ťažkej situácii sa naši producenti potravín nachádzajú, keď im z týždňa na týždeň narastajú ceny výrobných vstupov. Táto mimoriadna pomoc je len jednou z radu opatrení a podporných schém, ktoré pripravujeme a postupne ich budeme spúšťať , aby sme adresne a efektívne pomohli podnikom s nárastom cien energií a komodít“  uviedol s odkazom na podporu minister Samuel Vlčan. 

V skutočnosti je za mimoriadnou podporou skrytý zámer ministerstva aktualizovať komplexnú informačnú databázu podnikov potravinárskeho priemyslu, ktorá bola vytvorená v roku 2019. 

Databáza okrem iného mapuje potreby potravinárskeho priemyslu v oblasti ďalšieho rozvoja a investícií, energetickej efektívnosti prevádzky, technickej a technologickej vybavenosti a pod. S ohľadom na svetový vývoj v posledných rokoch považuje ministerstvo za nevyhnutné aktualizovať databázu, aby bolo v budúcnosti možné presnejšie a lepšie nastavovať opatrenia a podporu smerujúcu do oblasti potravinárskeho priemyslu. 

Dotazník je prístupný do 31. 5. 2022 na stránke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC).

V dotazníku sa mimo základných údajov vypĺňajú predovšetkým informácie o:

 • aktuálnom stave a zameraní výroby;
 • technickej a technologickej vybavenosti;
 • energetických a surovinových potrebách podniku;
 • pláne a potrebách modernizácie;
 • produkcii odpadov;
 • stavoch a štruktúre zamestnancov;
 • vplyve pandémie na prevádzku.

Podmienky získania podpory: 

 • kompletné vyplnenie a odoslanie dotazníka vrátane vyžadovaných príloh;
 • hlavný predmet činnosti je výroba potravín;
 • minimálne dve výrobné fázy prebiehajú v prevádzkach na Slovensku;
 • ku dňu odoslania dotazníka majú podniky viac ako 2 ročnú históriu;
 • minimálne jeden zamestnanec na trvalý pracovný pomer;
 • výroba potravín zapísaná ako predmet výrobnej činnosti v obchodnom registri;
 • hlavný predmet činnosti SK-NACE priamo súvisí s potravinárskou výrobou;
 • vysporiadané záväzky voči štátu.

Veľkosť pomoci/honorára nie je známa, je však už teraz zrejmé, že sa bude líšiť napríklad s ohľadom na veľkosť podniku alebo jeho zameranie. Pre bližšie informácie je možné obrátiť sa priamo na centrum podpory elektronicky cez e-mail alebo telefonicky (Po - Pia 9:00 - 14:00).

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky