GRANTEX súčasťou EIT Open day

2 minúty čítanie

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgán EÚ, ktorý Európska únia vytvorila v roku 2008, aby posilnila inovačnú schopnosť Európy. Pod jeho záštitou sa 23. septembra konal vo Viedni „otvorený deň“ pre účastníkov z Rakúska a Slovenska, aby sa podelili s komunitou o svoje skúsenosti a informovali o svojich aktivitách. GRANTEX bol samozrejme súčasťou.

Viac ako 150 účastníkov z obidvoch krajín využili príležitosť na to, aby sa zoznámili s novinkami zo sveta najväčšej inovačnej komunity v Európe. Inšpiratívne diskusie, nové poznatky, pokroky v inovačných projektoch a multidisciplinárne  výmeny názorov z celej Európy.

EIT a jeho komunity pracujú na regionálnej a miestnej úrovni, aby zabezpečili úzke prepojenie so svojimi sieťami. V tejto úzkej spolupráci medzi priemyslom, akademickou obcou a výskumom vytvárajú národné programy výskumu a inovácií rámec pre uskutočňovanie inovácií. Kolaboratívne roboty, umelá inteligencia, tréningové programy a mnoho iných tém rezonovalo týmto podujatím so silným zameraním na spoluprácu a prepájanie tých najlepších odborníkov zo všetkých oblastí.

Opäť sme si odniesli mnoho cenných nápadov a podnetov, ktoré budeme vedieť pretaviť do pridanej hodnoty projektov, ktoré realizujeme v spolupráci s našimi partnermi.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky