GRANTEX súčasťou C-STS 2023

3 minúty čítanie

7. a 8. júna sa v malebnom mestečku Mikulov na Morave uskutočnil druhý ročník konferencie Czech-Slovak Technology Summit ako najväčšieho česko-slovenského networkingu v progresívnych odboroch kyberbezpečnosti a umelej inteligencie. Neoddeliteľnou súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia európskych digitálnych a inovačných hubov (EDIH) z Česka a Slovenska, ako aj prezentácia technologických firiem zameraných na inovácie. GRANTEX samozrejme nemohol chýbať.

Úvod bol v znamení vystúpení a následnej panelovej diskusie politickej reprezentácie a ministerstiev, bankového sektora a vedeckej obce s väzbov na digitalizáciu. Priniesli zaujímavé praktické a technologické informácie zo sveta digitálnej transformácie a rozoberali aktuálne pokroky a najpálčivejšie problémy v tejto oblasti.

V ďalšej časti zameranej na cybersecurity zástupcovia českých a slovenských IT firiem prezentovali najnovšie poznatky a riešenia pre firmy a organizácie, ktoré im pomáhajú adaptovať sa na modernú dobu a čeliť najnovším hrozbám v kyberpriestore.

Paralelne s týmto programom vo vedľajšej sále prebiehali prezentácie a workshop na využitie umelej inteligencie vo firmách a verejnej správe, ako aj príklady dobrej praxe využitia aplikácii AI v organizáciách. Záver programu prvého dňa patril predstaveniu projektov a poskytovaných služieb jednotlivých EDIH-ov, ktoré pomáhajú hlavne malým a stredným podnikom so zavádzaním progresívnych postupov a technológii do ich procesov.

Druhý deň podujatia sa venoval aktualizácii európskej smernice NIS2 a s ňou spojenými novými zákonmi o kybernetickej bezpečnosti na oboch stranách rieky Morava.

Opäť sme si z tejto výbornej akcie odniesli veľa nových poznatkov a informácií, ktoré budeme pretavovať do vyššej kvality nami poskytovaných služieb pri riešení projektov z rôznych oblastí.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky