GRANTEX po stope inovácií

3 minúty čítanie

Slovensko a inovácie

Nie je žiadnym tajomstvom, že Slovensko patrí v rámci Európy k menej rozvinutým krajinám pokiaľ ide o inovatívne riešenia vo všetkých oblastiach. S tým je nevyhnutne spojené aj umiestnenie Slovenska v počte startupov na 1 miliardu HDP, kde sa nachádza na predposlednom mieste v rámci EÚ. V počte týchto mladých firiem, či podnikateľských zámerov, prinášajúcich nové riešenia, tovary alebo služby na 1 milión obyvateľov je Slovensko dokonca prvé od konca. My v GRANTEX Advisory Group si to veľmi dobre uvedomujeme a chceli by sme prispieť svojim dielom k zlepšeniu tejto nelichotivej štatistiky.

Naša spoločnosť je známa našimi dlhoročnými kvalitnými službami a skúsenosťami pokiaľ ide o grantové poradenstvo prevažne na národnej úrovni. Avšak aj my máme záujem sa neustále rozvíjať a preto sa v nasledujúcich mesiacoch budeme zúčastňovať rôznych podujatí zameranými na inovatívne riešenia, postupy a celkovo je našim cieľom stať sa súčasťou inovačnej komunity na Slovensku.

Čo nás čaká?

Začíname tento rok na Slovakia Tech v Košiciach 20.-21. septembra. Následne sa zúčastníme 23. septembra na otvorenom dni Európskeho inovačného a technologického inštitútu vo Viedni, ktorý je najväčšou inovačnou komunitou v Európe. Tieto skúsenosti a nové konexie s inšpiratívnymi ľuďmi a spoločnosťami sa budeme snažiť pretaviť do ešte vyššieho štandardu poskytovania našich služieb.

Žijeme v ťažkých časoch a súčasťou každého operačného programu, plánu obnovy či inej grantovej schémy je prinášať nové inovatívne riešenia, ktoré posúvajú štandardy neustále dopredu. Tešíme sa na stretnutia a určite Vás o dianí na týchto inšpiratívnych fórach budeme informovať.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky